NUXE NUXURIANCE ULTRA

Tecnologia Alfa [3R]⁽²⁾, un trio d'ingredients d'origen natural: extracte d'Alfals bio, Àcid Hialurònic Natural i Extracte d'Hemerocallis. Demostrada en proves in vitro, aquesta tecnologia supera l'eficàcia del retinol⁽¹⁾ en 3 nivells d'acció a la pell⁽¹⁾:

  • [R]nova: per allisar la superfície cutània.
  • [R]egenera: per activar el rejoveniment de la pell.
  • [R]evitalitza: per estimular l'activitat dèrmica.

⁽¹⁾Prova in vitro.

⁽²⁾Tecnologia Alfa [3R] = Extracte d'Alfals + Àcid Hialurònic + Extracte d'Hemerocallis fulva. Únicament en els tractaments facials de la gamma.